เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายเอกสิทธิ์ ปรมะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 07.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี – บางสพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Similar Posts