โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี นำโดยนางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โดยในการปฐมนิเทศ มีการชี้แจ้งถึงกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

Similar Posts