วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่ง ณ ศาลากลาง จ.สิงห์บุรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นำโดยนางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณ ศาลากลาง (หลังเดิม) ร.ศ. 130 ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Similar Posts