โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุในบ่อซีเมนต์

โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุในบ่อซีเมนต์

วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2566 นำโดยนางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วยคณะครูวิทยากร ตลอดจนผู้ให้ความสนใจจากชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิด อบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุในบ่อซีเมนต์ ภาคทฤษฎี 7 วัน ให้แก่ประชาชนที่มีผลกระทบจากโควิค เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน

Similar Posts