วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยนางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2566

Similar Posts