กิจกรรมโครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ม่วงหมู่

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยนางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการจัด 2 กิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมซ่อมสร้าง บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยายนต์
  2. กิจกรรมสร้างอาชีพและพัฒนาต่อยอดอาชีพ เกี๋ยวลุยสวน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Similar Posts