วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี นำโดยนายบำราศ จันทร์โนทัย ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในพิธีมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา นำกล่าวบทไหว้ครู และนำพานขึ้นไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกพระคุณของครู ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของครู และนักเรียน นอกจากนี้ยังดำเนินการมอบทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่า คณะครูให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 52 ทุนการศึกษา

Similar Posts