ผู้อำนวยการร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Similar Posts