ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ตรวจติดตามโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี นำโดยนางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ตรวจติดตามโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ ทั้ง 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรการปลูกพืชเพื่อการค้า
  2. หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  3. หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
  4. หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

Similar Posts