วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติค นำโดย นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เป็นประธาน นำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลค 26 มิถุนายน ประจำปี 2566 พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

Similar Posts