วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดย นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และนางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมให้กำลังใจ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตลอดจนการต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงชุมชนและพาณิชย์

Similar Posts