รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566

รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

Similar Posts