สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมคณะครู ต้อนรับสำนักงานติดตามและประเมินผลการประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Similar Posts