กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรี เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ณ ห้องขุนสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนำนักเรียน นักศึกษา รับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรี เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ณ ห้องขุนสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสิงห์บุรี

Similar Posts