เลขที่ 94/1 หมู่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ติดกับถนนสายเอเชีย นครสวรรค์-บางปะอิน หลักกิโลเมตรที่ 134 ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 134 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรี 7 กิโลเมตร โทรศัพท์ : (036) 510982 โทรสาร : (036) 510983 Website : www.kasetsing.ac.th
จำนวนพื้นที่ทั้งหมดของวิทยาลัย 681 ไร่ 57 ตารางวา ทิศตะวันออก จด ทางหลวงสายเอเชียระยะ 1,120.20 เมตร ทิศตะวันตก จด ที่ดินของเอกชนระยะ 274.00 เมตร ทิศเหนือ จด ที่ดินของเอกชนระยะ 1,711.00 เมตร ทิศใต้ จด ที่ดินของเอกชนระยะ 2,002.00 เมตร โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. พื้นที่ส่วนกลาง 427 ไร่ 57 ตารางวา
2. พื้นที่อยู่อาศัย 63 ไร่
3. พื้นที่งานฟาร์ม 191 ไร่
3.1 งานฟาร์มแผนกวิชาพืชศาสตร์ 93 ไร่
3.2 งานฟาร์มแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 48 ไร่
3.3 งานฟาร์มแผนกวิชาประมง 50 ไร่