กิจกรรมโครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาวัดยาง ต.ทับยา

กิจกรรมโครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาวัดยาง ต.ทับยา

Fix It Center Thailand จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 วัดศาลาวัดยาง ต.ทับยา ศาลาวัดยาง ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมโครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ม่วงหมู่

กิจกรรมโครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ม่วงหมู่

กิจกรรมโครงการอาชีวะบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2566

นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2 มิถุนายน 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2 มิถุนายน 2566

นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 2 มิถุนายน 2566

โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุในบ่อซีเมนต์

โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุในบ่อซีเมนต์

อบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุในบ่อซีเมนต์ ภาคทฤษฎี 7 วัน ให้แก่ประชาชนที่มีผลกระทบจากโควิค เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน

โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการปลูกผักเพื่อการค้า

โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการปลูกผักเพื่อการค้า

อบรมหลักสูตรการปลูกผักเพื่อการค้า ภาคทฤษฎี 7 วัน ให้แก่ประชาชนที่มีผลกระทบจากโควิค เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่

โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

อบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ภาคทฤษฎี 7 วัน ให้แก่ประชาชนที่มีผลกระทบจากโควิค เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่

โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภาคทฤษฎี 7 วัน ให้แก่ประชาชนที่มีผลกระทบจากโควิค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี มอบพืชผักสวนครัวให้กับโรงเรียน ภายใต้โครงการ  FIX IT จิตอาสาอาชีวะช่วยประชาชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี มอบพืชผักสวนครัวให้กับโรงเรียน ภายใต้โครงการ FIX IT จิตอาสาอาชีวะช่วยประชาชน

นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และคณะครู มอบพืชผักส่วนครัวให้กับโรงเรียน ภายใต้โครงการ FIX IT